Регистрация на произведения

Бъдете активни и регистрирайте произведенията си

Регистрацията на Вашите произведения улеснява процеса на проследяване на тяхното използване и гарантира справедливото и навременно разпределяне на приходите, които те генерират. Веднъж регистриран в базата данни на Музикаутор, Вашият репертоар се изпраща към международните бази данни и много бързо става разпознаваем извън територията на България.

УПРАВЛЯВАЙТЕ АВТОРСКИТЕ СИ ПРАВА ОНЛАЙН!
MUSIT.MUSICAUTOR.ORG

Вземете своя акаунт за онлайн портала MUSIT, с който вече можете да:

► регистрирате своите нови произведения
► правите преглед на личната си партида
► правите преглед на генерирани подробни отчети от извършени разпределения
► променяте своя профил, съдържащ лични данни и пароли
► преглеждате репертоара, управляван от Музикаутор

Повече за портала и как да получите акаунт в него научете ТУК.

Изисквания при регистрацията

За да регистрирате произведението си, попълнете, подпишете и донесете в офиса на Музикаутор (или изпратете по пощата) формуляр за регистрация на произведения. За коректно попълване на формуляра, следва да се запознаете с Указанията за регистриране на произведения.

Ако сте член на Музикаутор и ако имате активен репертоар и искате да подобрите приходите си от него, също е важно произведенията Ви да бъдат качени в системата Vericast на BMAT. Чрез нея се осъществява мониторинг на 40 радио- и ТВ канала в България с цел подобряване на техните отчети. Мониторингът засича музикалния репертоар с точност до 99%. Научете как да качите записи на своите произведения в раздела Радио/ТВ мониторинг на излъчването на Вашите произведения.

От 1 август 2018 г. Музикаутор има ново изискване за предоставяне на аудиозаписи с регистрацията на произведения, които да бъдат използвани за мониторинг, именно за да се гарантира справедливото разпределение на авторските възнаграждения.

Музикаутор си запазва правото, предоставено по договора за членство, да отправя запитвания относно авторството на дадено произведение, както и за сключени договори за конкретни произведения. Възможно е да бъдат поискани и приложения към регистрацията: ноти, текстове, сценарии, аудио- или видеокасети или друго доказателство за авторство.

Парите Ви се пазят до 5 години

Съгласно договора за членство в Музикаутор, всеки автор следва да декларира своите произведения в едномесечен срок от тяхното създаване. В случай на закъснение на регистрацията или липса на такава, генерираният приход от Вашето произведение се пази в дружеството пет години. Ако в рамките на този срок произведението бъде идентифицирано (регистрирано), дължимите суми постъпват в партидите на правоносителите и се изплащат веднага. Информация за такива произведения можете да намерите в списъка с неидентифициран репертоар, който можете да преглеждате по всяко време. Списък с неидентифициран репертоар