Членство в Музикаутор

Музикаутор представлява над 3000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които Музикаутор има договори за взаимно представителство. По този начин Музикаутор предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар.

Вижте списъка с преките членове на Музикаутор

Вижте списъка със сродните авторски сдружения, чиито членове Музикаутор представлява в България

 

Членството в Музикаутор е доброволно, а лицата, които биха искали да членуват, следва да отговарят на условията в Устава на организацията.

Със сключването на договор за членство авторите и музикалните издатели прехвърлят на Музикаутор правото да договаря от тяхно име използването на произведенията им по един или повече начини и да събира дължимите за това възнаграждения. 

Правата, които поражда членството в Музикаутор, са:
- активни – членовете имат възможност да участват в Общото събрание на организацията, като избират ръководните органи на Музикаутор, приемат Устава и Правилата за разпределение и определят политиката на Музикаутор;
- пасивни – членовете имат възможност да бъдат избирани в ръководните органи на Музикаутор и да участват в управлението на организацията.

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА МУЗИКАУТОР?

1) Попълнете и подпишете собственоръчно документите за членство
2) Изпратете ги по пощата или ги подайте лично в офиса на Музикаутор
3) Заплатете членски внос по сметка BG61UNCR76301000002406 или лично в офиса на Музикаутор:
- за автори – встъпителен членски внос в размер на 15 лв. (годишният членски внос е 12 лв.)
- за музикални издатели – встъпителен членски внос в размер на 300 лв. (годишният членски внос е 100 лв.)

ДОКУМЕНТИ

Автори

1. Заявление за членство до Управителния съвет на Музикаутор
2. Декларация за поне едно създадено произведение, използвано по един от начините, описани в чл. 3, ал. 1 от Устава, както и за обстоятелството, че не са отстъпили с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права върху всички свои произведения
3. Договор за прехвърляне на права – подписват се и се прилагат два екземпляра
4. Декларация за личните данни

(ЕN) Membership Agreement Authors

Само за настоящи членове

Договор за прехвърляне на права – подписват се и се прилагат два екземпляра

Музикални издатели и субиздатели

1.  Заявление за членство на издатели и субиздатели
2. Договор за прехвърляне на права издатели и субиздатели – подписват се и се прилагат два екземпляра
3. Декларация за личните данни за издатели и субиздатели
4. Споразумение за споделяне на лични данни за издатели и субиздатели

(ЕN) Membership Agreement Music Publishers

Наследници

1. Заявление за членство на наследници
2. Договор за прехвърляне на права наследници – подписват се и се прилагат два екземпляра
3. Декларация права наследник
4. Декларация за личните данни за наследници

Предимства от членството

Онлайн портал MUSIT

С MUSIT членовете на Музикаутор имат възможност да:

► регистрират своите нови произведения
► правят преглед на личната си партида
► правят преглед на генерирани подробни отчети от извършени разпределения
► променят своя профил, съдържащ лични данни и пароли
► преглеждат репертоара, управляван от Музикаутор

Повече за портала и как да получите акаунт в него научете ТУК.

Радио/ТВ мониторинг на излъчването на Вашите произведения

Музикаутор предоставя на своите членове услуга за мониторинг на музикално съдържание в радио и телевизионни канали, излъчващи на територията на България. Услугата се осъществява от BMAT – световен лидер в мониторинга на музика, който гарантира до 99% разпознаване на произведенията в радио-телевизионния ефир. Чрез ВМАТ се осъществява мониторинг на медиите, лицензирани от Музикаутор, чиито отчети се вземат предвид при разпределението на изплатените авторски възнаграждения. Вижте повече ТУК.

Финансова подкрепа от Културния и Социалния фонд

Чрез Социалния фонд Музикаутор подпомага своите членове над 63-годишна възраст, при юбилеи и други обстоятелства.

Музикаутор разпределя и администрира средства и чрез Културния си фонд, като по този начин авторите, членове на сдружението, имат възможност да получат финансова подкрепа за реализацията на свои музикални проекти.

Всичко за Социалния и за Културния фонд можете да намерите в секциите на сайта.

Представителство на Вашия репертоар в чужбина

Имената на правоносителите, членове на Музикаутор, и репертоарът им се изпращат към международните бази данни, което позволява тяхното лесно идентифициране от сродните авторски дружества, с които Музикаутор има договори за взаимно представителство.

По този начин членовете на Музикаутор получават авторски възнаграждения и от използването на техния репертоар в чужбина. 

Забележете – действащият закон дава право на Музикаутор да изплаща възнаграждения и на правоносители, които не са членове на дружеството, но генерирани само от територията на България.