Контакти

Екип

Иван Димитров
Изпълнителен директор

Обща администрация

Ангелина Георгиева-Янкова
Офис мениджър, Връзки с авторите
в отпуск по чл. 163 от КТ
Виолета Шарлопова
Офис мениджър
Надежда Лукова
Офис мениджър
Кристина Стоянова
PR мениджър
Мила Коралиева
PR експерт
Росина Петрова
Мениджър „Развитие“ и Международни отношение

Правен отдел

Ефросина Саракинова
Главен юрисконсулт
Ангел Станчев
Юрисконсулт, Длъжностно лице по защита на личните данни
+359 (02) 989 02 64
Антица Генева
Юрисконсулт
Яна Колева
Юрисконсулт, Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения
в отпуск по чл. 163 от КТ

Счетоводен отдел (справки по телефон/имейл: 9.00 - 16.00 ч.)

Даниела Николаева
Счетоводител
Елена Милушева
Счетоводител

Лицензиране публично изпълнение (ХОРЕКА)

Снежана Ашминова
Мениджър „Лицензиране публично изпълнение”
Николай Костов
Мениджър „Лицензиране публично изпълнение”
Мария Найденова
Специалист "Лицензиране публично изпълнение"

Лицензиране на концерти

Кристиан Чокуров
Мениджър „Лицензиране концерти”
Жана Петрова
Мениджър „Лицензиране концерти“
Гергана Мечкова
Мениджър „Лицензиране концерти“

Лицензиране медии и механични права

Росица Занева
Мениджър „Препредаване и радиолицензиране”
Христо Колев
Експерт „Лицензиране телевизии и механични права”

Дигитално лицензиране

Ралица Петкова
Специалист „Дигитално лицензиранe”
Зюре Чаушева
Специалист „Авторски права, лицензиране и разпределение”

Документация и разпределение

Милена Михалкова
Тийм лидер „Документация и чуждестранен репертоар“
Яна Новоселска
Експерт „Документация български репертоар“
Венета Йорданова
Експерт „Документация български репертоар“
+359 (02) 980 10 35, вътр. 3
Здравина Скаричева
Тийм лидер „Разпределение дигитално използване“
Полина Петрова
Тийм лидер „Разпределение радиа и телевизии“
Силвия Тонева
Тийм лидер „Разпределение филми”
Ира Маркова
Експерт „Разпределение авторски постъпления от чужбина“

Регионални сътрудници туристически, търговски обекти и кина

Чавдар Павлов
област София
Йоанна Петкова
к.к. Слънчев бряг и региона, гр. Банско и региона
0886 808046, 0899 624201
Светозар Кочев
к.к. Слънчев бряг и региона гр. Банско и региона
0886 808046, 0890 336474
Андрей Павлов
области Варна, Добрич и Шумен
Иван Иванов
област Кърджали
Мая Станкова
Област Стара Загора и региона