Тарифи и договори

Музикаутор регламентира в тарифи авторските възнаграждения, дължими от ползвателите за всеки един сектор. Тарифите се приемат от Управителния съвет на Музикаутор и се утвърждават от министъра на културата. В случаите, в които е налице браншова организация, съответната тарифа се договаря с нея.

ДОГОВОРЕНИ ТАРИФИ

Сектор „Туристически, търговски обекти и други публични места“
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

Сектор „Телевизии и радиостанции“
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)

Сектор „Препредаване на радио- и телевизионни програми по интернет, кабел и сателит“
Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО)

Сектор „Механично възпроизвеждане и разпространение на музикални произведения“
Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП)

Сектор „Концертна дейност“
Сдружение „Сцена Музика“

Прочети още