Социален фонд

Предназначението на Социалния фонд е да бъдат подпомагани авторите или техните наследници посредством предоставяне на парични средства при определени условия. Редът и начинът за използване на средства по фонда се определят от Управителния съвет.

Фондът се финансира от:
а) отчисления от постъпленията за излъчване на произведения от БНР и БНТ, обществените и търговски, ефирни и кабелни радио- и телевизионни организации;
б) отчисления от постъпленията от компенсационните възнаграждения по чл.26 от ЗАПСП (от празни звуко- и видеоносители, възпроизвеждане по репрографски начин);
в) отчисления от постъпления от препредаване по електронна съобщителна мрежа.
г) суми, генерирани за неидентифицирани автори и произведения
д) отчисления от постъпленията за публично изпълнение на музика по време на концерти.

Отпусканите средства са в три основни направления:

Прочети още