Автори

Музикаутор представлява над 3000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения от над 100 държави, като събира и разпределя дължимите авторски възнаграждения от територията на България.

Научете повече за авторските си права тук

По силата на договорите с Музикаутор сродните авторски дружества се грижат за правата на българските автори и техния репертоар по света, а Музикаутор предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар.

Вижте списъка с преките членове на Музикаутор

Вижте списъка със сродните авторски сдружения, чиито членове Музикаутор представлява в България

Като организация за колективно управление на авторски права Музикаутор представлява правата на композитори, текстописци, преводачи, аранжори, автори на обработки, музикални издатели и субиздатели, както и наследници на тези лица.

Основната дейност на Музикаутор е да лицензира ползвателите на музикални произведения в България, да събира дължимите авторски възнаграждения, след което да ги разпределя към правоносителите. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права Музикаутор е организация, извършваща дейност в полза на авторите, и не реализира печалба.

Механизмът за колективно управление на права е отдавна разпространен в целия свят и той осигурява на авторите възможност да получават възнаграждения от голям брой ползватели, без да е необходимо да се свързват с тях поотделно. От друга страна, ползвателите могат да получат правата за използване на голям брой музикални произведения, без да се налага да се свързват с всеки един автор/правоносител.

Музикаутор работи активно с Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC). Като неин член от 1993 г. Музикаутор се ръководи от Професионалните правила на CISAC за сдружения за колективно управление на авторски права в музиката. От 1996 г. Музикаутор е член на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM), а от 2018 г. организацията е член и на Европейската група на дружествата на авторите и композиторите (GESAC).

Прочети още