Счетоводството на Музикаутор вече ще работи с автори от 9.00 до 16.00 часа

19.07.2021 г.

С цел подобряване ефикасността и дейността на отдел „Счетоводство“ се въвежда приемно време, в което членовете на дружеството ще имат възможност да се обръщат на място и по телефон за изплащане, справки за начислени авторски възнаграждения, плащане на членски внос и други въпроси, свързани със счетоводството.

Приемното време на отдела се въвежда от вторник, 20 юли 2021 г., и ще бъде от 9.00 до 16.00 ч. в рамките на работната седмица.