Музикаутор продължава интензивната лятна кампания за лицензиране на туристически и търговски обекти

19.07.2021 г.

Организацията завежда над 50 дела срещу некоректни ползватели

Party photo created by drobotdean - www.freepik.com

За последното тримесечие представители на Музикаутор осъществиха над 80 посещения на обекти в страната, в които се установи използване на световния музикален репертоар без предоставен лиценз.

По този начин организацията се фокусира върху общите усилия с Министерство на културата и общинските администрации за ограничаване на пиратското използване на музика в туристическите и търговските обекти, коректно отношение към авторите и освобождаване на пазара от ползватели, неглижиращи Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Припомняме, че от м. юни 2021 г. Министерството на културата стартира лятна кампания за планови проверки по спазването на закона. Междувременно Музикаутор разработи стратегия за стимулиране на процеса по лицензиране на обекти. В нея е планирано разширяване на мрежата от сътрудници в страната, които да покрият по-големи райони и да достигнат до повече туристически и търговски обекти. 

Заедно с това Музикаутор стартира услуга за онлайн подписване на договори, като предостави на ползвателите най-лесния и бърз начин за уреждане на авторските права за музиката и то получавайки лиценз за целия световен музикален репертоар без ограничение от източника – радио, телевизия, интернет, дискове и т.н.

При извършените посещения на сътрудниците на Музикаутор беше установено нерегламентирано използване на музика, а всички обекти бяха надлежно уведомени относно задълженията им по ЗАПСП. Това накара много от тях да сключат договори и да заплатят авторски възнаграждения за използваната на музика.

Немалка част от обектите обаче отказаха да се съобразят с многократните уведомления и с необходимостта от уреждане на правата. Вследствие на това Музикаутор заведе дела срещу 20 обекта в София, четири в Русе и един в Плевен, като предстои да бъдат заведени още близо 30 дела срещу туристически и търговски обекти във Варна, Велико Търново, Бургас и Пловдив. Исковете са срещу големи заведения, които от години работят извън законовия регламент, както и срещу такива, които упражняват интензивно дейността си в летния период и привличат хиляди клиенти чрез музиката, с която озвучават обектите си.

Както е признато в редица международни проучвания, музиката е от ключово значение за туристическия и търговския бизнес и има принос в повишаването на приходите в сектора. Ето защо Музикаутор продължава да партнира с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, заедно с която работи за изчистване на пазара от некоректни ползватели, зачитане на авторския труд и създаване на равни конкурентни условия за всички участници.