ШЕСТ УЧИЛИЩА ТЪРСЯТ СВОЯ ТВОРЧЕСКИ ЕКИП ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ХИМН

18.11.2022 г.

Шест столични училища вече се радват на своите химни и честват празниците си под звуците на специално създадено за тях музикално произведение. Това е факт след завършването на пилотната фаза на инициативата „Светилник“ през 2021/2022 година, която се реализира благодарение на Културния фонд на Музикаутор и с подкрепата на партньорите ни.

На 6 октомври 2022 година стартира второто издание на Светилник 2022/2023: Към светли бъднини вървим! и отново ще бъдат създадени химни за нови шест училища, за да увековечат тяхната история и ценности. Всяко училище ще работи с творчески екип от минимум двама членове, които ще създадат музика, текст и аранжимент за музикалното произведение.

Повече за началото на втория сезон на инициативата можете да научите тук.

 

ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Културния фонд на Музикаутор и с участието на социално-отговорни бизнеси, които се превръщат в дарители на училищни химни. Първият дарител в рамките на инициативата е УниКредит Булбанк, която дарява химн на училището от община Стара Загора.

Всеки творчески екип ще получи брутно възнаграждение, както следва: 

►За създаване на музика: 1500 лева

►За създаване на текст: 1500 лева

►За създаване на аранжимент: 1000 лева

 

В рамките на инициативата „Светилник“ 2022/2023 творческите екипи могат да кандидатстват за създаване на училищен химн на следните училища:

Второ основно училище „Димитър Благоев“, гр. Благоевград – презентация за училището и напътствия

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил – презентация за училището и напътствия

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора – презентация за училището и напътствия

112 Основно училище „Стоян Заимов“, гр. София – презентация за училището и напътствия

Средно училище „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък – презентация за училището и напътствия

Основно училище „Георги Кирков“, гр. Казанлък – презентация за училището и напътствия

 

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Творческите екипи се състоят от минимум двама членове, които съвместно изработват музика, текст и аранжимент.

► Всеки творчески екип избира и кандидатства за създаване на училищен химн максимум на две от училищата, като прилага демо запис на идеята си, няколко вариации на идеята си или няколко различни идеи.

► Творческите екипи заявяват готовност за работа и взаимодействие на територията на училището/ата, за което/които са избрали да кандидатстват. В случай че един творчески екип бъде избран от две училища, той не може да направи отказ за едното от тях.

► Предложението за химн следва да кореспондира с идентичността, ценностите и стилистиката на училището, за което кандидатства творческият екип.

► Всеки автор в творческия екип следва да е член на Музикаутор или е подал заявление за членство, заплатил е членския си внос и няма задължения към сдружението.

► Всеки автор в творческия екип не следва да работи по трудов или по граждански договор в/с училището, за създаването на чийто химн кандидатства.

 

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

1. Всички творчески екипи, които искат да вземат участие в инициативата, следва да се запознаят с Условията за участие на творчески екипи в инициативата „Светилник“ 2022/2023

2. Попълнете Заявление за участие в инициативата „Светилник“ на един от следните адреси:

https://forms.gle/e3qjwakPvhL3aNLS7  за Второ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград

https://forms.gle/4z218RrtvtUJ5wTt5  за ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил

https://forms.gle/7QGzXo72ihBPgeU99  за ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

https://forms.gle/r34AYBJRXTBSQyC78  за 112 ОУ „Стоян Заимов“, гр. София

https://forms.gle/FRWdkz3HRC5YkW6W7  за СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък

https://forms.gle/mVDqwE7ydfubaGEn9  за ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък

3. Попълнете, подпишете, сканирайте и приложете към заявлението Декларация за съгласие на творческия екип, подписана от всички негови членове

 

КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 17.00 ч. на 14 декември 2022 г. Заявления, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

►Формална проверка – администрацията на сдружението проверява дали творческите екипи отговарят на условията за кандидатстване и дали подадената в заявленията им информация е изчерпателна. В случай че администрацията установи пропуски в заявление на творческия екип, той следва да ги отстрани в 3-дневен срок от уведомяването, но не по-късно от но не по-късно от 16.00 часа на 16.12.2022 г.

►Оценяване на проектите от конкретното училище – всяко училище извършва оценяване на получените кандидатури. Училището избира самостоятелно творческия екип, с който иска да работи по създаването на химна, и обосновава своя избор.

 

ВАЖНО

Резултатите ще бъдат обявени на официалната интернет страница на Музикаутор www.musicautor.org

 

Очакваме Вашите заявления до 14 декември 2022 г., 17.00 часа!

 

Екипът на Музикаутор

Имейл: svetilnik@musicautor.org

Телефон: 0888 46 22 43;  0883 33 96 00

Лица за контакт: Кристина Стоянова; Мила Коралиева