Users

Когато използвате музика, за да привличате и задържате клиенти, предоставяте им достъп до нея на живо или чрез запис, копирате музика, подарявате я или я продавате, Вие несъмнено сте разбрали, че музиката има принос за Вашия бизнес модел или инициатива.

Именно заради нейната добавена стойност обществото е приело, че е справедливо ползвателите да заплащат възнаграждения на авторите на музика. Това е залегнало както в българската, така и в международната правна рамка.

Музикаутор предлага лицензии за >95% от световния музикален репертоар за ползвателите на българския пазар, като представлява над 2900 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които Музикаутор има договори за взаимно представителство.

Правата за >95% от световния репертоар

Защо това е важно за Вашия бизнес?

Закупувайки лиценз от Музикаутор, не е необходимо да се свързвате с всеки автор поотделно и да искате разрешение за използване на творчеството му, каквото е задължението Ви по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Музикаутор Ви предлага цялостен лиценз, който Ви осигурява:
► използване на музика от целия световен и национален репертоар, независимо от начина и източника на използването й;
► изпълнение на Вашето законово задължение, като така не рискувате санкция по ЗАПСП;
► законова защита от претенции на правоносители, които Музикаутор не представлява.

Музикаутор осигурява лицензии за:
► телевизии и радиостанции;
► кабелни, интернет и сателитни оператори;
► туристически и търговски обекти;
► дигитални платформи и сайтове;
► мобилни оператори;
► издатели на дискове и други механични носители;
► киноизложители;
► организатори на концерти;
► други.

Получените от лицензиите приходи Музикаутор разпределя към правоносителите, съгласно Правила за разпределение, приети от Общото събрание на организацията.

Като организация за колективно управление на права Музикаутор не генерира печалба и основната й дейност е насочена към осигуряване на справедливи възнаграждения за авторския труд.

 

вземете МУЗИКАЛЕН лиценз

Read more