Musicautor initiatives and campaigns

Чрез Културния фонд Музикаутор, самостоятелно или в партньорство с други организации, реализира проекти, целящи не само да популяризират българската музика, но и да създадат нормална среда за работата и развитието на творците в България.

Read more