Проект "Концерт за джаз квинтет и оркестър"

26.02.2016 г.

Автор:
Антони Дончев

Вид на проекта:
Създаване на ново произведение

Описание на проекта:
Концертът за джаз квинтет и симфоничен оркестър е "синтез на две на пръв поглед противоположни музики - мъртвата и раждащата се в момента". В произведението се преливат написана музика и импровизация.