Cisac Biem

Musicautor

Инициатива на културните и творчески индустрии в България

 

 

С пожеланието „Нова година за българската култура“ Музикаутор и Българска музикална асоциация, като организации на музикалните творци, приеха предизвикателството новата 2015 година да донесе реформи в политиката и разбирането на държавните институции по отношение на процесите в културната сфера в България.

В края на 2014 г. беше анонсиран проектът „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU“ на корпорацията Ernst and Young– една от най-големите международни фирми, предлагаща широко портфолио от професионални услуги. Инициативата, която несъмнено може да бъде определена като сериозен и безпрецедентен по рода си изследователски труд в сферата на културните и творчески пазари, е поръчана от Европейската група на дружествата на композитори и автори – GESAC и подкрепена от десетки творчески организации на територията на Европа.

 

Предложения на Музикаутор за изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права 

 

По отношение на:

 

чл. 26 – Възнаграждения при свободно използване

чл. 40е – Размер на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на авторски права

чл. 58 – Договори за публично изпълнение

чл. 98 – Установяване на нарушенията и длъжностни лица

pdf

Проучване на CIAM отчита дисбаланс при ползването и разпределянето на възнаграждения за музиката в дигиталните платформи 

 

На конгреса на Международния съвет на авторите в музиката (CIAM) в Нашвил автори от различни части на света призоваха за по-справедливи правила и по-голяма прозрачност в разпределението на възнаграждения от дигитални музикални услуги.

 

Една история за това как депутатите си разменяха музикални поздрави в контекста на преговорите за съставянето на ново правителство

 

По време на преговорите за съставянето на ново правителство станахме свидетели на нещо невиждано до момента. Представителите на политическите партии ГЕРБ и Реформаторския блок, паралелно с чисто формалните разговори, размениха послания и на езика на музиката. В напрегнатия момент на разпределение на властта заваляха музикални поздрави от всички посоки и политическият дебат се пренесе в онлайн пространството, където иносказателно бяха заявени различни позиции.