Cisac Biem

Musicautor

По информация на Министерство на културата, инспектори от отдел „Инспекторат по авторско право” при Министерството провериха 39 заведения за обществено хранене и 1 хотел на територията на Сопот, Карлово и Казанлък за евентуални нарушения на Закона за авторското право. Проверките са в изпълнение на плана за действие, приет от Съвета за защита на интелектуалната собственост към министъра на културата на България за ограничаване на интелектуалното пиратство.
От 06.08.2013 г. до 08.08.2013 г. бяха извършени масирани проверки по спазването на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ в областта на публичното изпълнение на музикални произведения (озвучаване с музикални изпълнения на запис на търговски обекти) на територията на градовете Сопот, Карлово и Казанлък с активното съдействие на служители от съответните районни управления „Полиция” при областните дирекции на МВР – Пловдив и Стара Загора.
На територията на гр. Сопот бяха проверени общо седем питейни заведения и заведения за обществено хранене, осъществяващи публично изпълнение на музикални произведения на запис.
На територията на гр. Карлово бяха проверени общо петнадесет заведения за обществено хранене, осъществяващи публично изпълнение на музикални произведения на запис.
На територията на гр. Казанлък бяха проверени общо седемнадесет заведения за обществено хранене и един хотел, осъществяващи публично изпълнение на музикални произведения на запис.
Във връзка с извършените проверки са образувани административни преписки по описа на Дирекция „Авторско право и сродните му права”. По тях предстои насрещна проверка, която да изясни дали проверените обекти са имали съгласието на правоносителите за осъществяване на публично изпълнение на музикални произведения.
При установяване на нарушения на Закона за авторското право и сродните му права на виновните лица ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

Източник http://mc.government.bg/newsn.php?n=3768&i=1