Cisac Biem

Musicautor

Предложения на Музикаутор за изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права 

 

По отношение на:

 

чл. 26 – Възнаграждения при свободно използване

чл. 40е – Размер на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на авторски права

чл. 58 – Договори за публично изпълнение

чл. 98 – Установяване на нарушенията и длъжностни лица

pdf

Проучване на CIAM отчита дисбаланс при ползването и разпределянето на възнаграждения за музиката в дигиталните платформи 

 

На конгреса на Международния съвет на авторите в музиката (CIAM) в Нашвил автори от различни части на света призоваха за по-справедливи правила и по-голяма прозрачност в разпределението на възнаграждения от дигитални музикални услуги.

 

Една история за това как депутатите си разменяха музикални поздрави в контекста на преговорите за съставянето на ново правителство

 

По време на преговорите за съставянето на ново правителство станахме свидетели на нещо невиждано до момента. Представителите на политическите партии ГЕРБ и Реформаторския блок, паралелно с чисто формалните разговори, размениха послания и на езика на музиката. В напрегнатия момент на разпределение на властта заваляха музикални поздрави от всички посоки и политическият дебат се пренесе в онлайн пространството, където иносказателно бяха заявени различни позиции.

 

Google Play Music и българската организация за колективно управление на авторски права в музиката – МУЗИКАУТОР, сключиха договор, благодарение на който българските и международни творци – композитори, автори на текст и на аранжимент, ще генерират приходи от дигиталната музикална платформа в България.

 

Музикаутор отчита положителна тенденция в работата на Министерството на културата през последните 3 месеца.  Основен фактор за прозрачността на политиката на институцията е инициативността на ресорния заместник-министър на културата – Виктор Стоянов.

 

Предимствотo му като човек от музикалната гилдия е, че е запознат с проблемите й и необходимостта от навременни и конструктивни решения. По време на неговия мандат достъпът до публична информация се превърна в безпрецедентна практика на министерството, което беше дългоочаквано улеснение за всички в културната сфера. Това до голяма степен осмисля идеята за гражданска квота в изпълнителната власт, чиито представител в мандата на служебното правителство е Виктор Стоянов. Набраната от него инерция е условие за качествени бъдещи реформи в сектора, които са жизнено належащи. По тази причина гражданският сектор, в лицето на Музикаутор, Профон, Българската музикална асоциация, Артистаутор и Филмаутор, подкрепя един бъдещ мандат на зам.-министър Стоянов.

 

Музикаутор отчита, че адекватната защита на интелектуалната собственост в България пряко ще насърчи културната индустрия. Освен това, тя ще създаде условия за повече инвестиции в бизнеса и ще благоприятства икономиката, като улесни излизането на страната от негативния американски Списък 301 на държавите, които не могат да се преборят ефективно с пиратството.