Cisac Biem

Musicautor

Във връзка с напрежението, което се създава напоследък между различни представители на музикалните среди и в частност авторскоправната гилдия в България, от Музикаутор обръщаме внимание, че това е симптом за натрупани дълбоки и комплексни проблеми. Те имат структурни и икономически аспекти и формират сложна и често враждебна среда, в която  дружеството оперира.

 

През последните години Музикаутор настойчиво и  последователно предприема стъпки в посока цялостна промяна на средата, опитвайки се да внедри правила, които са благоприятни и стимулиращи за тези, които създават културен продукт. Това е една нелека задача, отчитайки стремежа ни за установяването на конструктивна бизнес комуникация с всички категории ползватели на музикално съдържание, както и за промени в Закона за авторското право и сродните му права - ЗАПСП, създаване на партньорства, насърчаване създаването на ново съдържание и анонсиране на нашата кауза с цел по-широка обществена подкрепа.

С пожеланието „Нова година за българската култура" популярни лица от българската музикална и културна сцена се събраха на площад "Народно събрание" и отправиха своеобразен апел към управниците за позитивна промяна на културните политики в страната.

 

Артистите се качиха на импровизирана сцена с призив към народните представители за инициирането на диалог с творческите гилдии, когато се променят  законите, засягащи културата. Те отправиха конкретни предложения за промени в Закона за авторското право и сродните му права, за анализ и насърчаване на икономическия потенциал в сектор „Култура“ на националната икономика, за развитието на творческите индустрии, за подпомагане на творческите гилдии и създаването на нов модерен ценностен модел на българското общество, адекватен на европейския.

 

Gadi Oron, Director General of CISAC: "I am writing to you on behalf of CISAC, the leading worldwide organization of authors’ societies (also referred to as Collective Management Organizations, or CMOs). CISAC unites 230 CMOs from 120 countries and through these CMOs, represents over 3 million creators from all artistic fields: music, drama, literature, audio-visual, graphic and visual arts. First of all, I would like to express our appreciation of efforts of your new team at the Ministry of Culture and for your leadership in supporting the creative sector and promoting an effective copyright framework in Bulgaria.

Инициатива на културните и творчески индустрии в България

 

 

С пожеланието „Нова година за българската култура“ Музикаутор и Българска музикална асоциация, като организации на музикалните творци, приеха предизвикателството новата 2015 година да донесе реформи в политиката и разбирането на държавните институции по отношение на процесите в културната сфера в България.

В края на 2014 г. беше анонсиран проектът „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU“ на корпорацията Ernst and Young– една от най-големите международни фирми, предлагаща широко портфолио от професионални услуги. Инициативата, която несъмнено може да бъде определена като сериозен и безпрецедентен по рода си изследователски труд в сферата на културните и творчески пазари, е поръчана от Европейската група на дружествата на композитори и автори – GESAC и подкрепена от десетки творчески организации на територията на Европа.