Cisac Biem

Musicautor

Министерството на културата e наложило имуществена санкция в размер на 15 000 лв. на «Лауд консертс»ЕООД (с ново наименование «Консерт Продакшън» ЕООД), потвърдена от Софийския районен съд, заради неуредени авторски права за концерта на групите Hеlloween  и Gamа Ray, който се състоя на 15 март 2013 г. в Арена Армеец в София.

 

Както става ясно от решението на Софийския районен съд по делото, фирмата организатор на концерта не е сключила предварително договор с авторите на изпълнените песни, нито с Музикаутор.

Годишен отчет за дейността на сдружението през 2014 г.

Забележка: В печатната версия на Годишния отчет за дейността на Музикаутор за 2014 г. е допусната техническа грешка. Информацията за забавени плащания от страна на радио „Фокус“ и за каквато и да била връзка с кризата в Корпоративна търговска банка е невярна. Информацията е коригирана в електронния вариант на отчета.

Посочените произведения нямат идентифициран автор, но са подадени към МУЗИКАУТОР в програмните отчети на медиите. Към този момент не са потърсени възнагражденията за тях. Произведенията в списъка са вписани със заглавие и изпълнител на кирилица и латиница. Авторите на произведения, които ги идентифицират като свои, e необходимо да се свържат с МУЗИКАУТОР и да ги регистрират в дружеството, за да получат дължимите възнаграждения. 

 

 

 

Неидентифициран репертоар pdf

Министерството на културата e съставилo четири акта за административни нарушения на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА), става ясно от писмо на министерството, в отговор на запитване от страна на Музикаутор. При проверки на търговски и туристически обекти,  инспекторите на дирекция „Авторско право и сродните му права“ към министерството са констатирали, че ползвателите са сключвали договори с ЕАЗИПА и след промените на Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП) от 12.03.2014 г. Според тях агенцията следваше да преустанови дейността си извън удостоверението от Министерство на културата, което е получила при регистрацията си. Собствениците на въпросните обекти също са получили актове и глоби за това, че нямат легитимен договор с организация за колективно управление на права за използваната от тях музика.

Управителният съвет на МУЗИКАУТОР – Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права, на основание чл. 11, ал. 1, 2 и 3 от Устава на Сдружението, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА МУЗИКАУТОР,


което ще се проведе на


29 март 2015 г. (неделя) от 10,00 часа в НДК, ЗАЛА № 10


при следния ДНЕВЕН РЕД: