Cisac Biem

Musicautor

Честит рожден ден, Музикаутор!


На днешната дата, 11 юни, през 1992 г. 104 български композитори и автори на текст поставят основите на сдружението за колективно управление на авторски права в музиката Музикаутор.
23 години по-късно сдружението има над 2600 членове, като представлява и техния, и репертоара на авторите от още близо 100 страни в света.


Мисията на Музикаутор е да насърчава и защитава авторите, а основната цел, която дружеството си поставя, е чрез внедряването на иновативни практики да бъдат повишени приходите при използване на техните произведения. Екипът на Музикаутор вярва, че отговаряйки на съвременните правни, лицензионни и технологични стандарти при колективното управление на авторски права, сдружението заслужи доверието на ползвателите, както и на своите партньори в национален и международен мащаб.