Cisac Biem

Musicautor

Gadi Oron, Director General of CISAC: "I am writing to you on behalf of CISAC, the leading worldwide organization of authors’ societies (also referred to as Collective Management Organizations, or CMOs). CISAC unites 230 CMOs from 120 countries and through these CMOs, represents over 3 million creators from all artistic fields: music, drama, literature, audio-visual, graphic and visual arts. First of all, I would like to express our appreciation of efforts of your new team at the Ministry of Culture and for your leadership in supporting the creative sector and promoting an effective copyright framework in Bulgaria.

 

We have been informed by our local members MUSICAUTOR and FILMAUTOR about the pending revision of the Bulgarian Copyright Act. We have previously provided our views on some of the proposals, and would like to take this opportunity to reiterate our support for the positions taken by MUSICAUTOR and FILMAUTOR on a number of the proposals. In particular, we believe that the following issues should be addressed and introduced in the new law....."

Официално писмо от изпълнителния директор на CISAC - Гади Орон, до Министър Вежди Рашидов

 


 

Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет: "С оглед на прилагането на приетата Стратегия за развитие на културата - Творческа София-2013-2023 г., считаме конкретните предложения в закона за авторското право и сродните му права, направени от двете организации, за необходимата стъпка за повишаване на стойността и възвращаемостта на творческия труд в сектора."

Становище на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет


 

Мария Палаурова, изпълнителен директор на Филмаутор: "Съгласни сме, че днес, повече от всякога, е необходима държавна политика в областта на културата и интелектуалната собственост. Неотложно основният стълб  на  директното финансиране, следва да бъде подплатен със система от механизми за ефективна защита правата на творците, с твърди  гаранции за справедливи възнаграждения и  разнообразни  творчески възможности. Необходима е реформа в отношението към творците, в средата, в която функционират техните сдружения за колективно управление на права, което неминуемо ще доведе до промяна в начина на възприемане и оценка на резултатите от техния труд."

Становище на Филмаутор


 

Ценко Минкин, председател на Съюза на българските композитори: "Присъединяваме се изцяло с всички творчески гилдии в България за обединението и инициирането на реформи, с които българската култура и творчество ще се развиват като неразделна част от духовните ценности на Европейския съюз.

Становище на Съюза на българските композитори


 

Веселин Тодоров, председател на УС на Асоциация "Българска книга": "Убедени сме, че само с обединените усилия на творческите индустрии в България ще постигнем промяна в средата, в която работим, и ще предизвикаме необходимите реформи."

Становище на Асоциация "Българска книга"