Cisac Biem

Musicautor

В края на 2014 г. беше анонсиран проектът „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU“ на корпорацията Ernst and Young– една от най-големите международни фирми, предлагаща широко портфолио от професионални услуги. Инициативата, която несъмнено може да бъде определена като сериозен и безпрецедентен по рода си изследователски труд в сферата на културните и творчески пазари, е поръчана от Европейската група на дружествата на композитори и автори – GESAC и подкрепена от десетки творчески организации на територията на Европа.

 

 

Това е първият проект, който обединява творческия свят на ЕС и разглежда икономическите аспекти на различните видове културни направления – музика, преса, медии, сценични изкуства, телевизия, кино, радио, визуални изкуства, архитектура и реклама.

 

Творческите и културни индустрии генерират приход на стойност 534 милиарда евро, като по този начин допринасят за формирането на 4.2 % от БВП на ЕС. Повече от 7 милиона европейци работят пряко или непряко в сферата на творчески и културни дейности. Това, от своя страна, са 3,3% от активното население на ЕС, както следва: сценични изкуства - 1 234 500 души, визуални изкуства - 1 231 500 души, музика – 1 168 000 души, реклама - 818 000 души, книги - 646 000 души и филми - 641 000 души.

 

Споделяме мнението, че изведените резултати имат много по-голяма стойност от единствено статистическата. Освен, че са съществен фактор в икономиката, културата и творчеството създават идентичност, която ни обединява. Това налага Европа  да направи всичко по силите си, за да формира адекватна политическа и икономическа среда за развитие на културата – теза, защитена и от председателя на Европейския парламент - Мартин Шулц.

 

Може да се запознаете с цялото проучване тук

 

Списък с организациите, които са партнирали за осъществяването на проучването и са го подкрепили:

 

EUROCOPYA - European Federation of Joint Management Societies of Producers for Private Audiovisual Copying

EVA - European Visual Artists

FIAPF - International Federation of Film Producers Associations  

IFPI - International Federation of the Phonographic Industry

IMPALA -Independent Music Companies Association

IVF - International Video Federation

SAA - Society of Audiovisual Authors

ACE -Architects’ Council of Europe

AEC - European Association of Conservatoires

AER - Association of European Radios

EACA - European Association of Communications Agencies

ECSA - European Composer and Songwriter Alliance

EGDF - European Games Developer Federation

EPC - European Publishers Council

FEP - Federation of European Publishers

FERA -Federation of European Film Directors

FSE - Federation of Screenwriters in Europe

IMPF - Independent Music Publishers Forum.