Cisac Biem

Musicautor

Предложения на Музикаутор за изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права 

 

По отношение на:

 

чл. 26 – Възнаграждения при свободно използване

чл. 40е – Размер на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на авторски права

чл. 58 – Договори за публично изпълнение

чл. 98 – Установяване на нарушенията и длъжностни лица

pdf