Cisac Biem

Musicautor

В началото на месец oктомври в английскатa столица се проведе Open Training Seminar 2014 за сектора на публично изпълнение на музика. Семинарът беше част от поредицата събития за отбелязване на стогодишнината от учредяването на британското дружество PRS for Music. 

 

На семинара присъстваха представители от 22 държави от Централна и Източна Европа, Карибите, Азия и Северна Африка. От страна на Музикаутор участие взе Момчил Даскалов - мениджър „ Лицензиране Публично Изпълнение”. 


Разглеждани бяха теми, свързани с функционирането на моделите за работа с клиентите в сектор ХОРЕКА и концерти, структурата на съответните звена, развитие на маркетинг и комуникационни стратегии в посока по-детайлно запознаване на ползвателите с действието на системата за колективно управление на права, конкретните ползи от музиката за бизнеса и бизнес логиката на процеса за лицензиране и заплащане на възнаграждения. Законовата рамка, прозрачността при изготвянето и прилагането на тарифите, както и съвместната дейност на дружествата, управляващи авторските и сродни права, бяха също теми на представените презентации.

 


Изключително интересни и полезни бяха дискусионните модули, в които активно участие взеха представителите на различните дружества. Те споделиха успешни практики и ефективни решения от своя опит какви са специфичните предизвикателства в техните държави.

На фона на представените от английските ни колеги основни елементи от тяхната дейност - практики, цели и задачи - се уверихме, че МУЗИКАУТОР работи изцяло в духа и стандартите на едно от най- старите дружества и тези на останалите ни колеги, както по структура на дейността и комуникация с ползвателите, така и чрез разработка на софтуерите за онлайн лицензиране, системите за управление на връзките с клиенти, изграждането на бази данни на ползватели и др. - ресурси, които МУЗИКАТОР вече е разработил и въвел.

Концепциите за изграждане на образа на МУЗИКАУТОР и предлагане на качествена услуга към ползвателите, които нашето дружество възприе през последните години, са изцяло в посоката, която PRS for Music налага в развитието на комуникационната си и маркетингова стратегия. Напредничава се оказа и практиката, която в България сме въвели от повече от 3 години, за много тясно сътрудничество при работа с ползватели в сектор ХОРЕКА от страна на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН по пътя на изграждане на модел, притежаващ характеристиките за обслужване на едно гише при лицензиране на публичното изпълнение.

Разгледани бяха и новите тенденции за развитие на пазара и появата на редица търговски фирми, предлагащи ограничен репертоар с уредени извън системата на CISAC авторски права. Наложи се изводът, че навсякъде ползвателите отлично разбират, че инвестирането на музиката трябва да се прави умно и далновидно. Те предпочитат да се доверят на силата на репертоара, съзнават ясно огромното благотворно влияние на разпознаваемата, хитова, популярна музика върху поведението и на клиентите, и на служителите, както и нейната възвръщаемост в бизнеса. Установи се, че и в другите държави се забелязват чести случаи, при които продавания като уреден репертоар все пак съдържа и такъв, който е под защита на дружествата и носи риск за ползвателя при използването му без съответния лиценз.