Cisac Biem

Musicautor

На 15 и 22 май 2014 г. в зала „Тържествена“ на Столична община ще се състоят два семинара – обучения за служителите й. Събитията са в изпълнение на подписаните на 14 февруари 2014 г. меморандуми между Столична община, Музикаутор и Профон за сътрудничество в посока по-ефективна закрила на авторските и сродните права. Обученията ще бъдат насочени към легалното използване на музика. В хода им ще бъдат засегнати основните аспекти на публичното изпълнение и най-често срещаните казуси при уреждането на правата за използването на музика съгласно Закона за авторското право и сродните му права.


Легалното използване на защитен музикален репертоар за озвучаване на търговски и туристически обекти на територията на Столична община благоприятства развитието на бизнес сектора в унисон с добрите европейски и световни практики.

 

Съвместният пилотен проект наЕвропейска столица на културата 2019 Столична община с организациите за колективно управление на права в музиката е важна крачка на местната власт в защита на интелектуалната собственост. Семинарите – обучения на Музикаутор и Профон за служителите на Общината са част от инициативите в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019.