Cisac Biem

Musicautor

Регистрация на членове

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА МУЗИКАУТОР:

Автор, който желае да стане член на МУЗИКАУТОР, отправя писмена молба до Управителния съвет и прехвърля с договор на МУЗИКАУТОР правото да договаря от негово име използването на произведенията им по един или повече начини и да събира дължимите възнаграждения.

При кандидатстване за членство, авторите трябва да са създали минимум едно произведение, което е било регистрирано в сдружението или е било използвано по някои от начините, описани в чл. 3, ал. 1 от Устава, както и да не са отстъпили с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права върху всички свои произведения.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЧЛЕНСТВО НА АВТОРИ

1. МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВO НА АВТОРИ  pdf doc

2. ДЕКЛАРАЦИЯpdf doc

3. ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА НА АВТОРИ (2 екземпляра)pdf doc

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ ИЗПОЛЗВАНЕpdf doc

 

Към момента на подписване на договора се заплаща встъпителен членски внос в размер на 15 лв.

Редовните членове на сдружението заплащат годишен членски внос в размер на 12 лв.

Всички документи трябва да са собственоръчно подписани.


Банкова сметка за членски внос:

BG61UNCR76301000002406


Музикален издател и/или субиздател, който желае да стане член на МУЗИКАУТОР, подава писмена молба до Управителния съвет и прехвърля на МУЗИКАУТОР с Договор придобитите с издателския /субиздателския/ договор права, които са от категорията права, които сдружението управлява. При кандидатстване за членство, музикалният издател/субиздател трябва да има сключен договор за най-малко пет произведения.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЧЛЕНСТВО НА ИЗДАТЕЛИ/СУБИЗДАТЕЛИ

Предоставяне на сключен договор за най-малко пет произведения

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО НА ИЗДАТЕЛИ / СУБИЗДАТЕЛИ pdf doc

ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ИЗДАТЕЛИ / СУБИЗДАТЕЛИ (2 екземпляра). pdf doc

Към момента на подписване на договора се заплаща встъпителен членски внос в размер на 300 лв.

Редовните членове издатели на сдружението заплащат годишен членски внос в размер на 100 лв.